Sākums        Ziņas        Par portālu        Balsot        Par mums

Uzzini labāko interneta pieslēgumu un pievieno arī savu atsauksmi!

 

Lūdzu pievieno atsauksmi
par interneta pakalpojuma sniedzēju!
 
Pakalpojuma sniedzējs:
Vieta:

Izvēlies:

Atsauksme:
Vērtējums:

 
 

Internets - Saldus

UzņēmumsVērtējumu skaitsVidējais novērtējums
MCK 1 1.0000
Novecojis, 3Mbit/s
Vērtējums:
1