Sākums        Ziņas        Par portālu        Balsot        Par mums

Uzzini labāko interneta pieslēgumu un pievieno arī savu atsauksmi!

 

Lūdzu pievieno atsauksmi
par interneta pakalpojuma sniedzēju!
 
Pakalpojuma sniedzējs:
Vieta:

Izvēlies:

Atsauksme:
Vērtējums:


 
Izvēlies Latvijas vietu pēc pirmā burta
A    B    C    D    E    G    I    J    K    L    M    N    O    P    R    S    T    V    Z

Interneta pieslēgumi
Par portālu / Lietošanas noteikumi
 
Online24.lv ir paredzēts, lai katrs varētu izteikt savas domas par interneta un/vai televīzījas sakaru sniedzēju, kā arī uzzināt un izvēlēties sev labākos pakalpojumus.
 
Online24.lv lietotāja tiesības un noteikumi:
  • izteikties par jebkuru interneta un/vai televīzijas sakaru sniedzēju;
  • par ievadīto informāciju atbildīgs ir tās ievietotājs;
  • jāievēro autortiesības;
  • nedrīkst aizskart kāda cieņu;
  • jāievieto tikai patiesa informācija;
  • jāievēro Latvijas Republikas likumdošana.
 
Online24.lv tiesības:
  • bez brīdinājuma dzēst pievienoto informāciju, ja tā neatbilst lietošanas noteikumiem;
  • bloķēt lietotāju, ja tas ir pārkāpis lietošanas noteikumus.